برگزاری مانور سراسری اطفای حریق در ایستگاه گاز پتروشیمی دماوند

مانور سراسری اطفای حریق در ایستگاه گاز پتروشیمی دماوند با مدیران محترم و همکاری واحدهای محترم ایمنی و آتش نشانی ، حراست ، تعمیرات ، بهره برداری ، خدمات و همچنین حضور همکاران محترم آتش نشانی و تیمهای پزشکی شرکتهای فاز 1 و2 سایر پتروشیمی های منطقه در کمک رسانی به اطفای حریق و اعزام…